แผนที่ตั้งสำนักงาน

ติดต่อเรา


หจก.วิทยาซาวด์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
302 หมู่ 2 บ้านโคกมั่งงอย
ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ 36140

Tel. 0 4486 7878 ,  Fax.0 4486 7841
Mobile. 08 1066 3138 , 08 1660 3186


 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

BigC ชัยภูมิ

นายวิทยา  ทองประภา

298-4-96102-5

กรุงไทย

ถนนหฤทัย

นายวิทยา  ทองประภา

342-0-24720-6

กสิกรไทย

แก้งคร้อ

นายวิทยา  ทองประภา

307-2-78102-2

ไทยพาณิชย์

BigC ชัยภูมิ

นายวิทยา  ทองประภา

402-4-84970-7